Spelregels v.a. 1 juli 2016

Met ingang van 1 juli 2016 is een aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd.
Deze zijn nu verwerkt een Nederlandstalige versie.

Met ingang van 1 augustus 2017 heeft de IHF een verduidelijking en aanvulling verstrekt mbt gebruik van maskers, sleeves, haarbanden, maskers, hars enz. Deze aanvulling is van toepassing op alle Beneleague-, Eredivisie-, 1e divisie - en A jeugddivisiewedstrijden. 

Om te downloaden:

Het NHV-spelregelboekje 2016 versie 1.1

Toelichting NHV mbt IHF-aanpassingen met ingang van 1 aug. 2017

IHF-document aanpassingen equipment

 Download hier de Engelse editie van het spelregelboekje 


De presentatie van de nieuwe spelregels m.i.v. 1 juli 2016, die wij in het land gebruikt hebben, kun je hier downloaden. Om de filmpjes actief te krijgen dien je wel een internetverbinding te hebben.
De toelichtingen op de aanpassingen, die vanaf 1 juli 2016 geldig zijn kun je hier downloaden.

 

Aanvullende richtlijnen en interpretaties van de IHF-spelregels
Vertaling van de officiële publicatie van de IHF door de spelregelcommissie NHV, Uitgave: 1 juli 2018.

De spelregel- en scheidsrechtercommissie van de IHF heeft in samenwerking met de IHFspelregelspecialisten verschillende onderwerpen besproken in verband met interpretaties van spelregels. Uiteindelijk is overeengekomen om een nieuwe versie van de richtlijnen en interpretaties te publiceren met de bedoeling om de beslissingen in bepaalde situaties verder te verduidelijken. Er zijn enkele nieuwe, maar ook enkele geupdate richtlijnen van de uitgave van 1 juli 2016. Deze nieuwe versie van de richtlijnen en interpretaties is geldig vanaf 1 juli 2018.

Laatste 30 seconden regel
Spelregels 8:10c en 8:10d zijn in 2016 gewijzigd om te voorkomen dat onsportief gedrag in de laatste seconden van de wedstrijd ervoor zorgt dat het team van de overtredende speler de wedstrijd wint. Tegelijkertijd vergroten deze spelregels de kans van het op achterstand staande team om een of meer doelpunten te scoren. Tevens blijven de toeschouwers tot de laatste seconde geboeid. Conform spelregel 8:10c, wordt het team van een speler of teamofficial die de uitvoering van een formele worp na een spelonderbreking in de laatste 30 seconden van de wedstrijd voorkomt of vertraagt, gestraft met een 7-meterworp. Onder spelregel 8:10d wordt in de laatste 30 seconden een 7-meterworp toegekend tegen het team waarvan een speler of official een diskwalificatie ontvangt voor een actie waarbij “de bal in het spel” is. Spelregel 8:10d zorgde niet voor grote interpretatieproblemen.

Spelregel 8:10c is alleen van toepassing wanneer “de bal niet in het spel” is en een verdediger de uitvoering van een worp voorkomt of vertraagd. Deze spelregel heeft geleid tot onjuiste interpretaties door scheidsrechters, spelers en andere handbalbelanghebbenden. Tevens kon onsportief gedrag niet worden bestraft door de huidige formulering van deze spelregel. Met het gevolg dat het team van de overtredende speler de wedstrijd won en dit bezorgt de handbalsport een slecht imago.

Om deze reden besloot de IHF om de interpretatie van spelregel 8:10c enigszins aan te passen. De aanpassing houdt in dat de bestaande richtlijn “niet in acht nemen van de voorgeschreven afstand (spelregel 8:10c)” wordt aangescherpt. Daarnaast is een extra interpretatie opgesteld wanneer een 7-meterworp en diskwalificatie gegeven moet worden bij een actieve onreglementaire actie van een verdediger tijdens de uitvoering van de worp. De nieuwe richtlijn luidt als volgt:

Aanpassing van de bestaande richtlijn
Niet in acht nemen van de voorgeschreven afstand (spelregel 8:10c)

Het “Niet in acht nemen van de voorgeschreven afstand” leidt tot diskwalificatie en 7-meterworp als een formele worp tijdens de laatste 30 seconden van de wedstrijd niet kan worden uitgevoerd. De spelregel is van toepassing als de overtreding is gemaakt tijdens de laatste 30 seconden van de wedstrijd of op hetzelfde moment als het eindsignaal (zie spelregel 2:4, eerste alinea). In dit geval zullen de scheidsrechters beslissen op basis van hun waarnemingen van feiten (spelregel 17:11). Als de wedstrijd gedurende de laatste 30 seconden wordt onderbroken vanwege een spelregelovertreding die niet direct verband houdt met het voorbereiden of het uitvoeren van een formele worp (bijvoorbeeld foutief uitgevoerde spelerswissel, onsportief gedrag in de wisselzone), moet spelregel 8:10c eveneens worden toegepast. Als de formele worp wordt uitgevoerd, maar geblokt wordt door een speler die te dichtbij staat en het resultaat van de worp actief wordt verstoord of als de werper tijdens de uitvoering onreglementair wordt gehinderd, moet spelregel 8:10c ook worden toegepast. Als een speler minder dan drie meter van de werper verwijderd is, maar de uitvoering niet actief verstoort, zal er geen straf gegeven moeten worden. Als de speler die te dichtbij staat deze positie gebruikt om de worp te blokkeren of de pass van de werper te onderscheppen, is spelregel 8:10c wel van toepassing.

Aanpassing van de bestaande richtlijn
Assisteren van geblesseerde spelers (spelregel 4:11)

In gevallen waarbij meerdere spelers van hetzelfde team geblesseerd zijn geraakt (bijv. door een botsing), kunnen de scheidsrechters of de waarnemer toestemming geven aan in aan-merking komende personen om het speeloppervlak te betreden om die spelers bij te staan, met een maximum van twee personen per geblesseerde speler. Bovendien houden de scheidsrechters en de waarnemer toezicht op medici die het speeloppervlak kunnen betreden.

Nieuwe richtlijn
Passief tellen van het aantal passen (Spelregel 7:11 Verduidelijking 4 Bijlage 3, voorbeelden 13/14)

Als een schot op doel wordt geblokkeerd en de bal komt terug bij de werper of een teamge-noot wordt dit geteld als een pass.

Nieuwe richtlijn
Diskwalificatie van de keeper volgens spelregel 8:5 Commentaar

Dit is van toepassing wanneer de doelverdediger uit het doelgebied komt of zich op een vergelijkbare positie buiten het doelgebied bevindt en een frontale botsing met een tegenstander veroorzaakt. Het is niet van toepassing wanneer de doelverdediger in dezelfde richting loopt als een tegenstander, bijvoorbeeld nadat hij het speeloppervlak opnieuw betreedt vanuit de wisselzone.

Nieuwe richtlijn
7-meter beslissing met leeg doel (spelregel 14:1 en Toelichting 6c)

De definitie van een vrije doelkans in situaties zoals beschreven in Toelichting 6c, wanneer er een duidelijke en onbelemmerde mogelijkheid is om de bal in het lege doel te gooien, vereist dat de speler balbezit heeft en duidelijk probeert direct op het lege doel te schieten.

Deze definitie van een vrije doelkans is van toepassing ongeacht het type overtreding, of de bal wel of niet in het spel is en bij elke formele worp die wordt uitgevoerd vanuit een correcte positie van de werper en zijn teamgenoten.

Nieuwe richtlijn
Speler die met verkeerde kleur of nummer het speelveld betreedt (spelregels 4:7 en 4:8)

Een overtreding met betrekking tot de spelregels 4:7 en 4:8 zal niet leiden tot wisseling van balbezit. Het zal alleen leiden tot de onderbreking van de wedstrijd om de speler ertoe te bewegen de fout te herstellen. De wedstrijd wordt hervat met een worp voor het team dat in balbezit was.

Nieuwe richtlijn (n.v.t. in onze competities)
Gebruik van videobewijs

Wanneer een beslissing vereist is betreffende het al dan niet toekennen van een doelpunt na het gebruik van de video technologie, zal er een verlengde termijn zijn voor het afkeuren van een doelpunt. Volgens spelregel 9:2 is het afkeuren van een doelpunt slechts mogelijk tot de beginworp is uitgevoerd. Bij een beslissing na het gebruik van de video technologie, kan een doelpunt worden afgekeurd tot de volgende wisseling van balbezit.

Indien er vragen zijn, stuur deze per mail naar scheidsrechter@handbal.nl.