Algemene Leden Vergadering

De ALV vindt plaats op zaterdag 9 juni in de Maaspoort in Den Bosch.

Onderstaand vindt u de concept agenda en de stukken:
Definitieve agenda bondsvergadering
Regiobijeenkomsten
NHV Seizoensplan 2018-2019
NHV Schemaplan 2018-2019
Begroting 2018-2019
Presentatie Financiële Commissie 
Aanbiedingsbrief wijziging Reglementen NHV
Overschrijvingsreglement NHV
Toelichting overschrijvingsreglement
Wedstrijdreglement
Tuchtreglement NHV
Concept notulen bondsvergadering


Notulen bondsvergaderingen: