HT2-module Coachen

Module Coachen

 

Voor wie is deze bedoeld?

De module is bedoeld voor iedereen die in de breedtesport bij wedstrijden op een positieve wijze een team wil ondersteunen en coachen, passend bij de leeftijdsgroep.

Wat komt aan bod in de module?

Kenmerken diverse leeftijdsgroepen
Omgaan met kinderen
Wat is Coachen en wat wil je bereiken? 

Wat zijn instroomeisen?

Er zijn geen instroomeisen. De motivatie om “een beter trainingen” te willen verzorgen is wel een must.
Indien je een certificaat of een diploma wenst te halen, dan is een Praktijkbegeleider noodzakelijk. Meer informatie over de Praktijkbegeleider staat in het menu “Praktijkbegeleider”.
(https://www.handbal.nl/opleidingen/trainers/praktijkbegeleider

Hoe lang duurt de module?

De module Coachen duurt plm. 3 theoretische uren.

Welk cursusmateriaal is nodig?

Graag meenemen: schrijfgerei
Het NHV zorgt voor een werkboekje dat je bij de theorie gebruikt.
Na afloop ontvang je een naslagwerk. 

Wordt een diploma verstrekt?

Voor het volgen van een module ontvang je geen diploma
Bij deze module worden geen specifieke portfolio-opdrachten verstrekt.
Het volgen van meerdere modules en het verwerven van meerdere certificaten kan tot een diploma Handbaltrainer 2 leiden.
- Indien je een diploma wenst te behalen, dan dien je een keuze te maken uit modules in onderstaand schema. Je hebt hierbij 4 keuzes.
- Indien je geen enkele opdracht maakt (wat mogelijk is), kun je geen certificaat ontvangen.

Belangrijk in het kader van een certificaat of diploma: deze worden alleen verstrekt indien de module verzorgd is door een NHV-erkend docent.
Indien je in aanmerking wil komen voor een HT2-diploma, dan is het volgen van de modules Didactiek en Methodiek een vereiste. 

Wat zijn de kosten?

De kosten kunnen variabel zijn. Echter deze zijn voordat je begint bekend.
- Indien een vereniging een module organiseert en een groot deel van de faciliteiten (huur theorieruime e.d.) organiseert, kunnen de kosten sterk gereduceerd worden.
Het aantal deelnemers aan de module heeft tevens invloed op het kostenplaatje. 

Waar kan ik de module volgen?

Jouw vereniging kan het initiatief nemen om de module te organiseren en kun je dit bij je vereniging kenbaar maken.
In de Opleidingsagenda staan de reeds geplande modules. Op het aanmeldformulier geef je dan aan waar je de module wilt volgen. 

Hoe kan ik mij aanmelden?

Via de website van het NHV vul je een digitaal formulier in. Nadat je het formulier hebt verzonden, ontvang je een automatische bevestiging.
Het formulier dien je volledig in te vullen. Klik hier voor het formulier. 
Je ontvangt van de organisatie de informatie over het vervolgtraject. 

Nog vragen?

Aanvullende vragen graag sturen naar opleidingen@handbal.nl