HT2-module Didactiek

Module Didactiek

 

Voor wie is deze bedoeld?

De module is bedoeld voor iedereen die in de breedtesporttrainingen wil verzorgen en weinig tot geen ervaring heeft in het “les geven”.

Wat komt aan bod in de module?

Didactische vaardigheden
Het leren stimuleren.
Begeleiden groepsprocessen
Communiceren en presenteren 

Wat zijn instroomeisen?

Er zijn geen instroomeisen. De motivatie om “een beter trainingen” te willen verzorgen is wel een must.
Advies: indien je weinig tot geen ervaring hebt in het geven van goede trainingen is het volgen van de modules Didactiek en Methodiek sterk aan te bevelen. 

Hoe lang duurt de module?

De module Didactiek duurt plm. 2 theoretische uren.
Een gezamenlijke organisatie van de modules Didactiek en Methodiek (2 uren) is aan te bevelen. 

Welk cursusmateriaal is nodig?

Graag meenemen: schrijfgerei
Het NHV zorgt voor een werkboekje dat je bij de theorie gebruikt.
Na afloop ontvang je een naslagwerk. 

Wordt een diploma verstrekt?

Voor het volgen van een module ontvang je geen diploma
Bij deze module worden geen speciale portfolio-opdrachten verstrekt.
Het volgen van meerdere modules en het verwerven van meerdere certificaten kan tot een diploma Handbaltrainer 2 leiden.
Indien je een diploma wenst te behalen, dan dien je een keuze te maken uit modules in onderstaand schema. Je hebt hierbij 4 keuzes.

Belangrijk in het kader van een certificaat of diploma: deze worden alleen verstrekt indien de module verzorgd is door een NHV-erkend docent.
Indien je in aanmerking wil komen voor een HT2-diploma, dan is het volgen van de modules Didactiek en Methodiek een vereiste. 

Wat zijn de kosten?

De kosten kunnen variabel zijn. Echter deze zijn voordat je begint bekend.
Indien een vereniging een module organiseert en een groot deel van de faciliteiten (huur theorieruime e.d.) organiseert, kunnen de kosten sterk gereduceerd worden.
Het aantal deelnemers aan de module heeft tevens invloed op het kostenplaatje. 

Waar kan ik de module volgen?

Jouw vereniging kan het initiatief nemen om de module te organiseren en kun je dit bij je vereniging kenbaar maken.
In de Opleidingsagenda staan de reeds geplande modules. Op het aanmeldformulier geef je dan aan waar je de module wilt volgen. 

Hoe kan ik mij aanmelden?

Via de website van het NHV vul je een digitaal formulier in. Nadat je het formulier hebt verzonden, ontvang je een automatische bevestiging.
Het formulier dien je volledig in te vullen. Klk hier voor het formulier. 

Je ontvangt van de organisatie de informatie over het vervolgtraject. 

Nog vragen?

Aanvullende vragen graag sturen naar opleidingen@handbal.nl