HT2-module Keepers Basis

Module Keepers Basis

 

Voor wie is deze bedoeld?

De module is bedoeld voor iedereen die in de breedtesport jeugd meer wil weten over het verantwoord training geven aan keepers.
De trainers zijn vaak niet door het NHV opgeleide mensen, maar ook de wat meer ervaren trainers die iets meer willen weten over deze doelgroep.

Wat komt aan bod in de module?

Zowel een specialistische training voor keepers als keepers als onderdeel van een teamtraining komen in deze module aan bod o.a.:
Leeftijdskenmerken, basistechnieken en –vaardigheden, stijl van keepen. 

Wat zijn instroomeisen?

Er zijn geen instroomeisen. De motivatie om “een betere keeperstrainingen” te willen verzorgen is wel een must.
Advies: indien je weinig tot geen ervaring hebt in het geven van goede trainingen is het volgen van de module Didactiek sterk aan te bevelen.
- Indien je een certificaat of een diploma wenst te halen, dan is een Praktijkbegeleider noodzakelijk. Meer informatie over de Praktijkbegeleider staat in het menu “Praktijkbegeleider”.

(https://www.handbal.nl/opleidingen/trainers/praktijkbegeleider

Hoe lang duurt de module?

De Keepers-module duurt plm. 7 uren, bestaande uit 3,5 uur theorie en 3,5 uur praktijk.
Dit kan b.v. op één dag, echter ook verspreid over meerdere avonden. 

Welk cursusmateriaal is nodig?

Graag meenemen: schrijfgerei
Voor het praktijkdeel: sportieve kleding/trainingspak
Het NHV zorgt voor een werkboekje dat je bij de theorie gebruikt.
Na afloop ontvang je een naslagwerk. 

Wordt een diploma verstrekt?

Voor het volgen van een module ontvang je geen diploma, want de module maakt deel uit van een geheel. Je kunt per gevolgde module wel een certificaat ontvangen, mits je een aantal portfolio-opdrachten uitvoert. Bij positieve beoordeling door een NHV-leercoach ontvang je een certificaat.
Het volgen van meerdere modules en het verwerven van meerdere certificaten kan tot een diploma Handbaltrainer 2 leiden.
- Indien je een diploma wenst te behalen, dan dien je een keuze te maken uit modules in onderstaand schema. Je hebt hierbij 4 keuzes.
- Indien je geen enkele opdracht maakt (wat mogelijk is), kun je geen certificaat ontvangen.

Belangrijk in het kader van een certificaat of diploma: deze worden alleen verstrekt indien de module verzorgd is door een NHV-erkend docent.
Indien je in aanmerking wil komen voor een HT2-diploma, dan is het volgen van de Keepers-module een vereiste.

Wat zijn de kosten?

De kosten kunnen variabel zijn. Echter deze zijn voordat je begint bekend.
Indien een vereniging een module organiseert en een groot deel van de faciliteiten (zaalhuren e.d.) organiseert, kunnen de kosten sterk gereduceerd worden.
Het aantal deelnemers aan de module heeft tevens invloed op het kostenplaatje. 

Waar kan ik de module volgen?

Jouw vereniging kan het initiatief nemen om de module te organiseren en kun je dit bij je vereniging kenbaar maken.
In de Opleidingsagenda staan de reeds geplande modules. Op het aanmeldformulier geef je dan aan waar je de module wilt volgen. 

Hoe kan ik mij aanmelden?

Via de website van het NHV vul je een digitaal formulier in. Nadat je het formulier hebt verzonden, ontvang je een automatische bevestiging.
Het formulier dien je volledig in te vullen. Klik hier voor het formulier.
Je ontvangt van de organisatie de informatie over het vervolgtraject. 

Nog vragen?

Aanvullende vragen graag sturen naar opleidingen@handbal.nl