Handbal Trainer 3 (wedstrijdsport)

Voor wie is deze bedoeld?

De Handbal Trainer 3 (HT3) opleiding is bedoeld voor ambitieuze trainers in de wedstrijdsport.

Wat komt aan bod?

Vanuit de Nederlandse Handbal Visie:
  - ontwikkelen eigen visie
  - handbalstructuur
  - jaarplan
  - methodiek (technisch en tactisch leerproces,   wedstrijdecht trainen)
  - bijzondere technische elementen, tactische   elementen en tactische concepten in aanval en verdediging
  - bijzondere spelsituaties (overtal, ondertal, vrije worpen, snelle middenuit in aanval en verdediging)
  - fysieke elementen (uithoudingsvermogen en coördinatie)
  - omgang met A jeugd en senioren
  - basisprincipes, taakverdeling

Wat zijn instroomeisen?

Om te kunnen deelnemen aan de   opleiding ben je in het bezit van:Diploma Handbal Trainer 2 (of voormalige   opleiding Jeugd Handbal Trainer)
  of CIOS/Sport en Bewegen niveau 4
  of ALO Docentenopleiding niveau 3/4
  of Assessment Handbal Trainer 2 op basis van Eerder Verworven   Competenties of Kwalificatie (EVC/EVK)

Deelnemers die een HT2 diploma behaald hebben vóór 2018 moeten de module keepers en de module begeleiding/coaching van de nieuwe HT2 modules nog volgen.

Overige voorwaarden?

Gedurende de opleiding is ondersteuning en begeleiding door een Praktijkbegeleider een vereiste.
Meer informatie over de Praktijkbegeleider staat in het menu “Praktijkbegeleider”.
(https://www.handbal.nl/opleidingen/trainers/praktijkbegeleider)

Opleidingsmateriaal?

Tijdens de opleiding maak je gebruik van het digitale platform Trainersweb.
In Trainersweb staan alle portfolio-opdrachten en aanvullende documentatie.
De portfolio-opdrachten worden vanuit Trainersweb beoordeeld door de leercoach.
Bij deelname aan de opleiding ontvang je een inlogcode voor Trainersweb.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding bestaat uit een informatie/introductieavond en 7 workshops van 3 uur theorie en 7 van 2,5 uur praktijkbijeenkomsten.
Daarnaast werk je in de praktijk met het geven van (minimaal 10 beoordeelde) trainingen en werk je de 10 portfolio-opdrachten uit.
Mede afhankelijk van ervaring zal dit tussen de 100 en 125 uren beslaan.

Hoe is de opleiding georganiseerd?

De opleiding kan op meerdere locaties en verschillende dagdelen georganiseerd worden.
Dit is mede afhankelijk van beschikbaarheid deelnemers, docenten en accommodaties.
Elke workshop is een dagdeel. Dat betekent dat bijvoorbeeld workshops in avonduren zijn, maar ook op een hele (zater)dag meerdere workshops.
Beschikbaarheid van accommodatie kan ook betekenen dat op meerdere locaties workshops worden gepland. Een geplande opzet is vooraf bekend.
De start van een opleiding is bij voorkeur in september of oktober.

Wat zijn de kosten?

De kosten van de opleiding zijn € 995,- Iedereen die lid is van het NHV (vereniging of persoon) krijgt korting en betaalt € 675,00 Dit dien je binnen twee weken na de start van de opleiding te voldoen.

Wanneer ontvang ik een diploma?

Als alle portfolio-opdrachten met een voldoende zijn beoordeeld kun je in overleg met de Praktijkbeleider en Leercoach de Proeve van Bekwaamheid (PvB) aanvragen.
Een PvB bestaat uit een planningsgesprek, een praktijkbeoordeling Training geven en een reflectie-interview.
Na afloop hiervan en na een positieve beoordeling, ontvang je het diploma Handbal Trainer 3.

Wat is het vervolg na de HT3?

Met een diploma HT3 en ruime praktische ervaring als trainer in de wedstrijdsport kun je je aanmelden voor de opleiding Handbal Trainer 4.

Nog vragen?

Mail naar opleidingen@handbal.nl

Inschrijven
informatie avond


Datum:                Maandag 04 februari 2019
Locatie:               Sportcentrum The Dome
Aanvang:             19.30 uur
Docent:               Roland Kop

Schrijf je hier in voor de informatie avond opleiding HT 3 in Houten