Tchoukbal is...

 .. een alternatieve handbalvorm, die zowel jong als oud erg aanspreekt! Het speelveld is kleiner, er is geen keeper nodig, er zijn
minder spelers en er kan gemakkelijk gewisseld worden.
 
 
 
 
 Hierdoor is het een snelle en attractieve   
 handbalvorm die zich goed leent voor:
 
 * het werven van nieuwe leden, vooral  
   in de leeftijdscategorie 8- tot 14-jarigen
 * het behouden van leden, vooral in
   in de leeftijdscategorie 12- tot 16-jarigen
 * het bieden van een flexibele en
   uitdagende handbalvorm voor de oudere  
  handballers (>45 jaar)
 * het snel opzetten van een leuke
  trainingsvariant voor alle doelgroepen
 
 
Informatie
Tchoukbal is ontstaan door dokter Hermann Brandt in de jaren ’60. Het is het resultaat van een wetenschappelijke studie van de meest populaire teamsporten. Hermann brandt, een dokter in Genève, trof veel atleten aan met verwondingen die tijdens het sporten waren gebeurt. Hij merkte tijdens zijn studie dat de verwondingen kwamen door de agressiviteit die bij de sporten aanwezig was. Door een mix van basketbal, handbal en volleybal te maken, kwam hij bij Tchoukbal. Het is een teamsport waarbij er met één bal en twee terugkaatsende vlakken wordt gewerkt. Tchoukbal wordt gespeeld met 7 tot 9 spelers.
 
 
Het officiële spel, zoals het in 1970 werd gespeeld, heeft een veldafmeting van 40 x 20 meter. Rond de doelen wordt een halve cirkel getrokken met een straal van 3 meter. Elke ploeg  bestaat uit een mix van jongens en meisjes met in totaal 9 deelnemers per ploeg. De bal die men gebruikt is dezelfde als bij het handbal. De bedoeling is dat een speler van partij A de bal zodanig tegen één van beide doelen werpt, dat de terugkaatsen- de bal niet door een speler van partij B kan worden gevangen. Als de bal buiten de cirkel en binnen het veld op de grond komt is het een punt.
 
 
Tchoukbal volgens moderne regels een middel voor kennismaking en training Tchoukbal is een spel dat ingezet kan worden om kennis te maken met de diverse elementen van het handbalspel. Zowel technisch, tactisch als conditioneel zijn er nogal wat overeenkomsten met ons eigen handbalspelletje waardoor het een uitdagende en afwisselende invulling aan de handbaltraining kan geven.
 
 
Ondersteuning vanuit NHV
In de onderstaande link kan je uitleg vinden over het spel en een aantal voorbereidende spel- en oefenvormen van Tchoukbal.

Klik hier voor de lesbladen

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn wat betreft Tchoukbal neem dan contact met ons op.