Scheidsrechters

Tijdens de handbalwedstrijd is de scheidsrechter samen met de trainer/coach en sporters verantwoordelijk voor een sportief en eerlijk verloop van de wedstrijd. Maar met enige regelmaat worden scheidsrechters tijdens of na de wedstrijd geconfronteerd met kritiek op hun functioneren en dit leidt soms tot agressief (verbaal) gedrag. 

Met het programma Naar een veiliger sportklimaat wil de sport ongewenst gedrag tegen scheidsrechters voorkomen en aanpakken. Een belangrijke onderdeel is het verhogen van de spelregelkennis bij deelnemers en toeschouwers en het effectief toepassen van spelregels voor sportief gedrag. 
Daarnaast worden verenigingen geholpen om wedstrijden eerlijk en sportief te laten verlopen. Verenigingen worden ondersteund om arbitragebeleid een vaste plek te geven binnen de vereniging. Ook worden nieuwe opleidingen ontwikkeld met betrekking tot onder andere de rollen van scheidsrechterscoördinatoren en scheidsrechterscoaches.

Zie voor meer informatie de website: www.veiligsportklimaat.nl

Plan van Aanpak scheidsrechters
Vanzelfsprekend zorg je als vereniging voor een goede ontvangst van alle scheidsrechters. Het betreft niet alleen de scheidsrechters van het eerste team, maar ook de scheidsrechters van de lagere teams, de assistent-scheidsrechter, beoordelaars en begeleiders en vergeet de eigen verenigings(jeugd)scheidsrechters niet!

Om je een handje te helpen zijn er 10 gouden regels opgesteld om scheidsrechters goed te ontvangen:

1. Je benoemt een contactpersoon die belast is met scheidsrechterszaken.
2. De contactpersoon zorgt ervoor, dat iemand aanwezig is om de scheidsrechters te ontvangen. 
3. Je ontvangt elke scheidsrechter zoals je jouw gasten thuis ontvangt.
4. Je biedt hem/haar een kop koffie aan en maakt een praatje.
5. Je wijst de scheidsrechter de kleedkamer die van tevoren is schoongemaakt.
6. Je informeert wat de scheidsrechter in de pauze wil drinken en brengt hem dat persoonlijk.
7. Je zorgt ervoor dat de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd goed wordt verzorgd (geborgenheid). 
8. Je grijpt in als publiek, trainers, coaches, ouders voor, tijdens of na de wedstrijd onfatsoenlijk optreden naar de scheidsrechter. 
9. Je bent als thuisspelende vereniging verantwoordelijk voor het rechtmatig handelen ten opzichte van scheidsrechters, officials, tegenstanders en supporters.
10. Je brengt en houdt jouw leden op de hoogte van het beleid met betrekking tot de ontvangst en begeleiding van scheidsrechters.

Hier kun je het Plan van Aanpak Scheidsrechters downloaden.